homess01

Gwaith Papur

Mae'r cwmni yn falch o gyhoeddi bod un o gyfarwyddwyr y cwmni wedi cwblhau tystysgrif Rheoli'n Ofalus IOSH, cwrs sydd wedi ei gymeradwyo a'i ddilysu gan Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol. Mae Cyfarwyddwr y cwmni wedi pasio prawf Iechyd a Diogelwch Sgiliau Peirianyddol.

Mae aelod o staff wedi derbyn tystysgrif mewn Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gweithle sydd wedi ei gymeradwyo gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn unol â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981. Mae Cyfarwyddwr y Cwmni a aelod o staff wedi pasio tystysgrif Streetworks sydd yn ei galluogi i weithio ar y ffordd.

Rhowch glic ar unrhyw un o'r dogfennau yma i weld:-

Tystysgrif Rheoli'r Amgylchedd - cliciwch yma