Gwyn Roberts Construction
subss01

Yr Hyn a Wnawn

Mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn ymgymeryd a phob math o waith yn y diwydiant peirianneg sifil gan gynnwys creu ffyrdd a'i tarmacio, gwaith draenio, tirlunio o bob math gan gynnwys gerddi, llynnoedd, waliau cerrig, tirlunio gerddi addurniadol, yn ystod a gwaith peirianneg sifil amaethyddol.  Yn ddiweddar mae'r cwmni wedi ymestyn i waith gorgorsydd:

Mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn arbenigo mewn creu ffyrdd ac yn cynnig gwasanaeth cynnal a chadw ffyrdd gan greyu ffyrdd newydd, ail greu ffyrdd, ac arwynebu ffyrdd i safon uchel iawn. Mae gan y cwmni enw da am darmacio ffyrdd ac hefyd llwybrau. Mae gwyn Roberts Construction a'i Fab wedi creu nifer fawr o ffyrdd o'r dechrau i'r diwedd gan gynnwys draenio'r ffyrdd. Mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn gwmni proffesiynol a gallwch fod yn sicr bydd yr holl waith o'r safon uchaf. Fel cwmni Peirianneg Sifil o'r safon uchaf mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn aelod o Constructionline

Mae Gwyn Roberts Consruction a'i Fab yn cynnig gwasanaeth hurio peiriannau o beiriannau bach i beiriannau mawr 20 tunnell. Mae nifer o beiriannau gan y cwmni ar gael i'w hurio ar gyfer hunan yrru neu yn cael ei gyrru gan aelod o staff y cwmni. Mae staff sydd wedi eu hyfforddi hefyd ar gael i gynghori unigolion.

imageMae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn arbenigo mewn pob math o waith tir. Mae hyn yn cynnwys clirio safle, tirlunio, creu llynnoedd. Mae'r cwmni yn cynnig gwasanaethau symud tir ar gyfer adeiladu o'r newydd, estyniadau, tirlunio a gwaith draenio. Beth am greu gardd newydd a chael pwll dwr neu lyn i fagu eich pysgod eich hunain. Gall Gwyn Roberts Construction sicrhau bod eich llyn yn edrych yn union fel y wnaethoch ddychmygu. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad mae'r gwaith i gyd o safon uchel iawn.

Mae Gwyn Roberts Construction a'i Fabyn arbenigo mewn pob math o waith draenio, gan gynnwys draenio ffyrdd, draenio tir, draenio ar gyfer tai a tanciau septig. Gall y cwmni gynghori ar pa fesuriadau fyddai orau ac mwyaf addas i sicrhau cael tir sych. Mae'r cwmni wedi gwneud a niferoedd o waith draenio, ac wedi gwneud hynny yn lwyddiannus dros ben ac yn adnabyddus am ei gwaith yn lleol ac yng ngogledd Cymru.

imageYn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab wedi adeiladu ar elfen tirlunio'r busnes ac wedi sicrhau gerddi hardd ar draws gogledd Cymru. Mae'r cwmni yn gallu creu waliau cerrig arbennig. Gall y cwmni greu llynnoedd a phyllau o ddewis y cwsmeriaid. Gall y cwmni gynghori cwsmeriaid ar syniadau o bob math. Yn ddiweddar fe welwyd y cwmni yn creu gwelliannau i bwll yn ardd Bethan Gwanas ar Yn Yr Ardd.

Mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn arbenigo mewn gosod tarmac gan gynnwys ail wynebu, creu meysydd parcio yn ogystal a wynebu cyrtiau tennis ayb. Mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn sicrhau yr ymyrraeth lleiaf o deithio tra'n gosod tarmac ar ffyrdd neu ail wynebu ffyrdd.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab wedi bod yn gwneud gwaith orgorsydd. Mae'r gwaith yn golygu cau'r draeniau gyda byrnau o rug i greu argaeau

Mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn arbenigo mewn creu llwybrau o bob math gan gynnwys llwybrau a thraciau ar gyfer beiciau mynydd. Os oes gyda chi ddiddordeb mewn creu llwybr arbennig, cofiwch gysylltu i gael sgwrs.