homess01

Pwy ydym ni

Mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn gwmni teuluol sydd wedi ei leoli ger Y Bala yng ngogledd Cymru. Mae'r cwmni yn gwneud ystod eang o waith yn y diwydiant peirianneg sifil ac yn ystod y pum mlynedd ddiwerthaf wedi ymestyn i faes tirlunio gerddi gan bod y gofyn yn fawr yng ngogledd Cymru. Yn ddiweddar mae'r cwmni wedi bod yn ymgymeryd a gwaith amgylcheddol, gan wneud gwaith gorgorsydd i RSPB. Mae Gwyn Roberts Construction a'i Fab yn aelod o'rr Diwydiant Peirianneg ond mae ran helaeth o'i waith yn argymhelliad a geirda gan eraill. Mae'r cwmni yn aelod o Constructionline , cwmni sydd gofrestredig yn y DU sydd a chofrestr o gyflenwyr lleol a chenedlaethol ym maes adeiladu sydd yn gymhwysiedig i wneud y gwaith.