homess01

Paperwork

(English Coming soon)

Mae'r cwmni yn falch o gyhoeddi bod un o gyfarwyddwyr y cwmni wedi cwblhau tystysgrif Rheoli'n Ofalus IOSH, cwrs sydd wedi ei gymeradwyo a'i ddilysu gan Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol. Mae Cyfarwyddwr y cwmni wedi pasio prawf Iechyd a Diogelwch Sgiliau Peirianyddol.

Mae aelod o staff wedi derbyn tystysgrif mewn Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gweithle sydd wedi ei gymeradwyo gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn unol â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981. Mae Cyfarwyddwr y Cwmni a aelod o staff wedi pasio tystysgrif Streetworks sydd yn ei galluogi i weithio ar y ffordd.

Please click on any of the following documents to examine:-

Certificate of Environmental Management - click here